Ostatní

Neodkládej mazáš na zítřek, když můžeš jít už dnes.

VZP PŘISPÍVÁ AŽ 1000,- NA MASÁŽ.

Prevence je základ a ty, kteří na ni dbají, chce VZP odměnit. Proto dospělí nad 18 let, kteří absolvují preventivní screeningové vyšetření, mohou získat jednorázově 1 000 Kč na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z v.z.p. Jedná se například o masáže, saunu, plavání,…

Podmínky čerpání- být u VZP a zaregistrovat se do aplikace Moje VZP.

1) obecné
absolvování onkologického vyšetření, vyšetření děložního hrdla, mamografického vyšetření nebo vyšetření  plic, a to v posledních 2 letech před datem podání žádosti.

2) potřebné dokumenty
doklad o zaplacení rehabilitační aktivity například masáže s datem uhrazení od 1. 1. 2023 do 15. 12. 2023

Jak žádost podat
pouze on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP.
Pozor! Aby bylo možné o příspěvek zažádat, je nutné mít v přehledu úhrad zdravotní péče evidováno potřebné vyšetření. Teprve poté vám aplikace Moje VZP umožní podání žádosti o příspěvek. Upozorňujeme, že lékaři i nemocnice vykazují poskytnutou zdravotní péči až s tříměsíčním odstupem.

Žádost je nutné podat nejpozději do 15. 12. 2023.